De N200 is een drukke weg tussen Haarlem en Amsterdam. Het deel vanaf het NS-station Halfweg tot Amsterdam is dringend toe aan onderhoud: zo is de dijk onder de N200 verzakt en moet het asfalt worden vervangen. De drinkwatertransportleidingen in de dijk moeten worden vervangen en een ecopassage worden aangelegd. Vandaar dat Rijkswaterstaat, de gemeente Amsterdam, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Waternet de handen ineenslaan om alle werkzaamheden in één keer goed aan te pakken.

Foto: de N200 ter hoogte van A5 Westrandweg

Foto: de N200 ter hoogte van A5 Westrandweg

Veilige dijk

Tussen NS-station Halfweg en de Admiraal de Ruijterweg in Amsterdam richten we de N200 opnieuw in. De N200 loopt over een oude dijk uit de 17e eeuw. De dijk is op een aantal punten verzakt. Daarom verhogen wij de dijk met maximaal een halve meter. Zo kan deze ook in de toekomst het water in de Haarlemmertrekvaart blijven keren.

Stadsstraat Sloterdijk

Nu nog lijkt de Haarlemmerweg een snelweg Amsterdam in. De Nieuwe N200 ziet er heel anders uit: het wordt een stadsstraat die meer ruimte geeft aan fietsers en voetgangers. Er komen meer oversteekplaatsen met stoplichten voor voetgangers en fietsers. En nieuwe bruggen waar zij het water over kunnen. Dankzij deze nieuwe oversteken is Sloterdijk beter verbonden met de omliggende wijken  van de stad.

Betere inrichting Halfweg

De Nieuwe N200 past beter bij het dorpse karakter van Halfweg. Het verkeer rijdt er straks langzamer en langs de weg komt meer groen. De bruggen bij de sluisjes worden vervangen door één brug en zo ingericht dat ze het verkeer dwingt om snelheid terug te nemen. Het huidige fietspad wordt onderdeel van de snelfietsroute. Om Halfweg een groener karakter te geven, wordt de Nieuwe N200 met hagen gescheiden van de parallelweg. Waar mogelijk komen er bomen in de haag te staan.

Natuur verbonden

Met een ecopassage verbinden we de natuurgebieden Spaarnwoude en Amstelland. Daardoor krijgen dieren en planten een groter leefgebied.

Nieuwe drinkwatertransportleidingen en rioleringen

De drinkwatertransportleidingen onder de N200 stammen voor een deel nog uit de 19e eeuw. We vervangen ze door grotere leidingen zodat ze weer jaren mee kunnen. Zo zorgen we voor veilig en schoon drinkwater voor een derde van de inwoners van Amsterdam. Bij de Admiraal de Ruijterwegwordt een nieuw regenwaterriool aangelegd.