Op deze pagina leest u de globale planning van de werkzaamheden. Eventuele wijzigingen in de planning en aankondigingen van tijdelijke afsluitingen geven we tijdig aan op deze website en onze Facebookpagina.

 

Wanneer Werkzaamheden
   
Oktober 2018 - april 2019 Aanleggen van de drinkwaterleiding aan de zuidkant van de N200 (onder het fietspad), werk aan de ecopassage
Medio/eind april 2019 Nutspartijen leggen nieuwe aansluitingen aan langs de Boezembruggen.
Medio/eind mei 2019

Afsluiting van de zuidelijke brug voor al het verkeer

2-0-fasering op de weg

Omleidingsroute voor voetgangers en fietsers

Voorbereidingen sloop zuidelijke brug en fietsbrug

Werkzaamheden Dr. Baumannplein (noord- en zuidkant), riolering, duiker Polanenkade, vernieuwing verhardingen

17 mei 2019

Start (voorbereidende werkzaamheden) sloop Boezembruggen

Verkeer rijdt over de noordelijke brug waar één rijstrook per rijrichting beschikbaar is

17 mei - september 2019 N200/Haarlemmerweg niet bereikbaar vanaf de Molenwerf Amsterdam
15 juli 2019 Verhuizing kinderdagverblijf Koekenbieren naar tijdelijke locatie Margrietschool in Halfweg.
April - december 2019 Aanleggen van de drinkwaterleiding ten oosten van de A10, ophogen van de dijk, herstellen van het wegdek, bouw van de stedelijke weg in Amsterdam en vervangen van de Boezembruggen in Halfweg.
Juni - december 2019 Werkzaamheden ten oosten van de A10 zijn afgerond. De hinder wordt gedurende deze maanden steeds minder.
Februari - mei 2020 Op de N200 wordt een definitieve deklaag gelegd. Daarna zijn de werkzaamheden klaar.

 

Oktober 2018 - april 2019

Op 1 oktober is ééN200 gestart. Als eerste is de aanleg van de nieuwe drinkwatertransportleiding onder het fietspad naast de N200 tussen de Osdorperweg en de Admiraal de Ruijterweg aan de beurt. Ook werkt de aannemer aan de ecopassage.

Verwachte hinder oktober tot april

De werkzaamheden leveren verkeershinder op. Als weggebruikers moet u rekening houden met gemiddeld 15 minuten extra reistijd bovenop uw normale reistijd. Dit is een gemiddelde dat afhangt van de aard van de werkzaamheden en het seizoen. Vooral bij de start van de werkzaamheden in oktober verwachten we forse verkeershinder, omdat weggebruikers moeten wennen aan een andere verkeerssituatie.

In de periode van oktober tot april, merkt u het volgende op de weg:

  • Er is één rijstrook per richting beschikbaar op de N200 tussen Halfweg en Amsterdam.
  • Er zijn tijdelijke afsluitingen van zijwegen richting Amsterdam Nieuw-West en Westpoort en de op- en afrit van de A10 West.
  • De hinder beperkt zich niet tot de N200, ook omliggende wegen krijgen meer drukte.
  • Fietsers worden deze hele periode omgeleid via de parallelle fietspaden door Slotermeer, Geuzeveld en Westpoort.

Verwachte hinder vanaf mei 2019

Medio mei wordt begonnen met de sloop van de Boezembruggen. We starten met de sloop van de zuidelijke brug inclusief de fietsbrug. Het verkeer kan gebruik maken van de noordelijke brug. En voor fietsers en voetgangers geldt een omleidingsroute. Aansluitend wordt de gehele nieuwe Boezembrug gebouwd. Zodra de nieuwe brug is gebruik is genomen, wordt de noordelijke brug gesloopt. 

Omdat we de Boezembruggen een voor een vervangen, kan het verkeer de N200 blijven gebruiken. Toch is verkeershinder onvermijdelijk. Ook krijgt de omgeving te maken met geluidoverlast. Samen met gemeente Haarlemmermeer doen we er alles aan om de hinder zo veel mogelijk te beperken en de omgeving tijdig te informeren.

Ga goed voorbereid op weg!

De hinder kan fors zijn. Het beste is om de auto te laten staan en te kiezen voor een alternatief zoals de fiets of het ov. Gaat u toch met de auto? Reis dan zo veel mogelijk buiten de spits. Zowel in de ochtend- als de avondspits verwachten we flinke drukte. Op de langere afstand bijvoorbeeld tussen Haarlem en Amsterdam en viceversa kunt u omrijden via de A9-A4-A10 of A5-A9.

Door voor vertrek te controleren waar het druk is, voorkomt u vervelende vertragingen. Op de pagina Bereikbaarheid leest u alles over hinder, maatregelen en tips om goed voorbereid op weg te gaan. Op de homepagina van deze website kunt u de actuele verkeerssituatie bekijken op een kaart en via live camerabeelden.