Op deze pagina leest u de globale planning van de werkzaamheden. Wijzigingen in de planning en aankondigingen van tijdelijke afsluitingen gaven we tijdens het project tijdig aan op deze website bij Actueel en op onze Facebookpagina.

Tussen oktober 2018 en november 2020 gaven we de N200 tussen de Admiraal de Ruijterweg en Amsterdam en station Halfweg-Zwanenburg een flinke opknapbeurt. Er gebeurde veel tegelijkertijd, en als weggebruiker of omwonende zal dat u niet zijn ontgaan. Lange tijd reed het verkeer op de N200 aan één kant van de weg op een enkele rijstrook per richting. Hierdoor konden we de andere helft van de weg benutten om het werk uit te voeren, en kon het verkeer toch blijven doorrijden. Het fietspad langs de N200 was lange tijd dicht en er waren regelmatig langdurige afsluitingen van zijwegen. Ook in 2020 stonden er nog afsluitingen op de planning. 

Planning werkzaamheden

Deze planning was globaal en onder voorbehoud van wijzigingen. Diverse zaken konden invloed hebben op de planning. Denk aan weersomstandigheden, ondergrondse obstakels en werk van nutsbedrijven dat eerst moest zijn afgerond voordat ééN200 verder kon. 

N200 ADMIRAAL DE RUIJTERWEG - SEINEWEG

PLANNING

Aanleg drinkwatertransportleidingen

 • Zuidzijde N200
 • Noordzijde (bij Admiraal de Ruijterweg)

Bouw van de stedelijke weg

 • Herinrichting kruising Kimpoweg 
 • Herinrichting kruising Radarweg
 • Herinrichting kruising Admiraal de Ruijterweg-Molenwerf
 • Herinrichting kruising Australiëhavenweg
 • Openstellen alle rijstroken en fietspad
 • Bomen planten 
 • Herinrichting kruising Seineweg
 • Bouw nieuwe oversteekplaatsen

Oktober 2018 - september 2019

√ Gereed juli 2019
 Gereed september 2019

April 2019 - voorjaar 2020

√ Gereed september 2019
Gereed november 2019
Gereed december 2019
Gereed december 2019 
Gereed december 2019
√ Gereed december 2019 

 Gereed voorjaar 2020
 Gereed juni 2020

 

N200 SEINEWEG - HALFWEG

PLANNING

Dijk, weg en ecopassage

 • Ophogen van de dijk
 • Bouw van de ecopassage noordkant
 • Bouw van de ecopassage zuidkant
 • Afbouwen van de weg

Juli 2019 - januari 2020

√ Gereed oktober 2019
√ Gereed oktober 2019

√ Gereed december 2019
 Gereed voorjaar 2020

 

N200 HALFWEG

PLANNING

Boezembrug

 • Sloop oude zuidelijke Boezembrug
 • Bouw funderingen en pijlers nieuwe Boezembrug
 • Realisatie bovenbouw Boezembrug
 • Openstelling voor autoverkeer
 • Bouw fiets- en voetpad
 • Sloop oude noordelijke Boezembrug

Duiker Polanenkade

 • Vervangen duiker zuidkant N200
 • Vervangen duiker noordkant N200

Herinrichting parallelwegen en vervangen riolering

 • Vervangen riool zuidzijde N200, onder het Dokter Baumannplein en de Amsterdamsestraatweg.
 • Vervangen riool noordzijde N200, onder het Dokter Baumannplein en de Dubbele Buurt. 

Juni 2019 - medio 2020

√ Gereed najaar 2019
√ Gereed maart 2020
 Gereed april - medio 2020
√ Gereed juni 2020
√ Gereed oktober 2020
√ Gereed najaar 2020

Juni 2019 - voorjaar 2020

√ Gereed januari 2020
 Gereed voorjaar 2020

Juni 2019 - voorjaar 2020

√ Gereed januari 2020

 Gereed voorjaar 2020

 

Alle actuele afsluitingen voor autoverkeer stonden op de kaart op www.denieuwen200.nl. Actuele afsluitingen en omleidingen voor fietsers stonden op www.denieuwen200.nl/fiets.

 

Werkzaamheden en hinder 2020

Begin 2020 nam de hinder voor verkeer steeds meer af. Met name in de Amsterdam was het grootste deel van het werk klaar en konden we alle rijstroken op de N200 weer gebruiken. In Amsterdam werden de nieuwe fiets- en voetgangersoversteken over de N200 afgerond en in juni gefaseerd opengesteld. In Halfweg waren we in de zomer nog volop bezig bij de Boezembrug. Op 8 juni ging de nieuwe brug open voor autoverkeer. In de maanden daarna rondde ééN200 de bouw van de brug helemaal af, zoals het fiets- en voetpad. Toen de brug helemaal klaar was, werd hij ook opengesteld voor fietsers en voetgangers. Tot die tijd moesten fietsers de omleiding via de Zwanenburgerdijk gebruiken. Ook sloopte ééN200 in de zomer de oude brug. Hiervoor was het soms nodig om een rijstrook op de brug af te sluiten.