• We wijzigen de inrichting van de weg. Van dit deel van de N200 maken we een stedelijke weg met een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur.
  • Er komen meer oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers. Ook maken we de bruggen voor voetgangers en fietsers toegankelijker. Dit doen we om de nieuwe woon-werkwijk Sloterdijk en landschapspark De Bretten beter te ontsluiten.
  • De weg krijgt een 7 meter brede middenberm, met ruim 300 bomen.
  • De Radarbrug en Kimpobrug verbreden we om de aansluiting op de omliggende wegen te verbeteren.
  • De dijk verhogen we maximaal een halve meter, zodat deze ook in de toekomst het water van de Haarlemmertrekvaart keert.
  • Langs de weg (onder het fietspad) leggen we nieuwe drinkwatertransportleidingen aan.
  • Het huidige fietspad langs de N200 wordt verbeterd als onderdeel van de hoofdroute Haarlem - Amsterdam.

Bomen verwijderen en planten

Langs de N200 moeten we bomen verwijderen om de nieuwe drinkwatertransportleidingen aan te kunnen leggen. Dat doen we liever niet, maar het is hier noodzakelijk. In totaal zijn tussen Halfweg en de Admiraal de Ruijterweg 281 bomen verwijderd. Voor deze bomen, planten we op andere plekken in het gebied weer bomen terug. Zo planten we tussen de Seineweg en de A10 ruim 300 bomen in de nieuwe middenberm van de stedelijke weg.