Het werk aan de N200 start oktober 2018 met de aanleg van de drinkwatertransportleiding. Naar verwachting zijn alle rijbanen eind 2019 weer beschikbaar. Vóór eind 2017 voerden we al wel voorbereidende werkzaamheden uit, zoals het voorbelasten van de grond en het verplaatsen van kabels en leidingen. In juni is de aannemer geselecteerd. In de loop van de zomer komt hij met de exacte planning.