Het project De Nieuwe N200 gaat oktober 2018 in uitvoering. Er ontstaat dan hinder op de N200. Weggebruikers van de N200 krijgen te maken met gemiddeld 15 min extra reistijd bovenop de reguliere reistijd. Dit is een gemiddelde dat afhangt van de aard van de werkzaamheden en het seizoen. Ook verwachten we dat de hinder zich niet alleen beperkt tot de N200 zelf, ook de omliggende wegen in bijvoorbeeld Amsterdam Nieuw West, Westpoort en Halfweg gaan te maken krijgen met meer drukte. 

Piek met forse hinder

Direct bij de start van de aanleg van de nieuwe drinkwaterleiding verwachten we een eerste piek met forse hinder. Dat vraagt om slimme keuzes zodat Amsterdam bereikbaar blijft. je kunt de hinder op verschillende manieren vermijden: je rijdt bijvoorbeeld om via de A5 of A9 – A4 – A10, vertrekt op een ander tijdstip of kiest voor de fiets of het ov.

Overlast beperken

We doen alles om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Zo blijft er altijd minimaal één rijstrook per rijrichting beschikbaar. Omleidingen geven we duidelijk aan met de bekende gele borden. Ook zorgen we ervoor dat u tijdig weet welke hinder u kunt verwachten.

In de zomer informeren wij u nader over de details. Dan zijn de plannen van de aannemer bekend.