• We vervangen de bruggen bij de sluisjes door één brug. Dit gebeurt op zo'n manier dat het verkeer ook tijdens de werkzaamheden door kan blijven rijden. We maken een scherpere bocht in de brug. Dat dwingt auto’s om rustiger over de brug te rijden.
  • Naast de weg plaatsen we hagen en bomen. Dit op verzoek van de gemeente. Zo versterkt de weg het dorpse karakter.
  • Het huidige fietspad langs de N200 wordt verbeterd als onderdeel van de hoofdroute Haarlem - Amsterdam. 
  • De duiker ter hoogte van de Polanenkade wordt vervangen.
Foto: De boezembruggen worden een voor een vervangen

Foto: De boezembruggen worden een voor een vervangen