Sinds eind 2017 voerden we voorbereidende werkzaamheden uit, zoals het voorbelasten van de grond en het verplaatsen van kabels en leidingen. In juni 2018 is de aannemerscombinatie ééN200 geselecteerd.

De werkzaamheden aan de N200 zijn 1 oktober 2018 gestart met de aanleg van de nieuwe drinkwaterleiding onder het fietspad naast de N200, tussen de Joris van den Berghweg en de Admiraal de Ruijterweg. Ook werkt de aannemer aan de ecopassage. De werkzaamheden in Halfweg aan de Boezembruggen starten vanaf februari 2019. 

Naar verwachting zijn alle rijbanen eind 2019 weer beschikbaar. Lees meer over de planning en aanpak op de pagina Planning.