• De dijk onder de N200 verhogen we met maximaal een halve meter. Zo kan deze ook in de toekomst het water van de Haarlemmertrekvaart blijven keren.
  • Met een ecopassage onder de N200 verbinden we de natuurgebieden Spaarnwoude en Amstelland.
  • Het huidige fietspad langs de N200 wordt verbeterd als onderdeel van de hoofdroute Haarlem – Amsterdam
  • Vanaf de Joris van den Berghweg leggen we nieuwe drinkwatertransportleidingen aan richting de Admiraal de Ruijterweg. De eerste werkzaamheden, waaronder het voorbelasten van grond, zijn al begonnen.
  • We verbeteren waar nodig de rioleringen.

Foto: De N200 wordt tot maximaal een halve meter verhoogd

Foto: De N200 wordt tot maximaal een halve meter verhoogd

Bomen verwijderen en planten

Langs de N200 moesten we bomen verwijderen om de nieuwe drinkwatertransportleidingen aan te kunnen leggen. Dat was hier noodzakelijk. In totaal zijn tussen Halfweg en de Admiraal de Ruijterweg 281 bomen verwijderd. Voor deze bomen, planten we op andere plekken in het gebied weer bomen terug. Zo planten we tussen de Seineweg en de A10 ruim 300 bomen in de nieuwe middenberm van de stedelijke weg.