Algemene vragen

De N200 krijgt tussen het station in Halfweg en de Admiraal de Ruijterweg in Amsterdam een grondige opknapbeurt. Rijkswaterstaat, gemeente Amsterdam, Waternet en waterschap Amstel, Gooi en Vecht pakken De Nieuwe N200 samen in één keer aan. We richten de weg opnieuw in, verhogen de dijk, bouwen een nieuwe brug in Halfweg en vervangen oude drinkwatertransportleidingen. Halfweg en Sloterdijk worden groener en beter bereikbaar. Door het werk tegelijk uit te voeren, houden we de duur van de overlast zo kort mogelijk. En na de werkzaamheden kan de N200 er weer jaren tegenaan.

Tussen NS-station Halfweg en de Admiraal de Ruijterweg in Amsterdam pakken we de N200 grondig aan.

  • Veilige dijk en nieuwe weg: de dijk onder de N200 hogen we op tot maximaal een halve meter. Zo kan de dijk ook in de toekomst het water in de Haarlemmervaart blijven keren. Het asfalt van de autoweg op de dijk wordt vernieuwd en wordt geluidsreducerend asfalt. Na het onderhoud is de weg - inclusief de boezembrug in Halfweg - voor de komende jaren weer op orde. Het verkeer kan weer vlot en veilig doorrijden.
  • Nieuwe inrichting: in Halfweg en tussen de Seineweg-Admiraal de Ruijterweg in Amsterdam, krijgt de N200 een nieuwe uitstraling die beter past bij de omgeving. We leggen onder meer brede middenbermen met bomen aan en er komen betere oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers. Ook gaat de maximumsnelheid omlaag.
  • Meer natuur: de directe omgeving van de N200 wordt groener door het gebruik van hagen en de aanplant van meer dan 300 nieuwe bomen in de middenberm van de stedelijke weg die start vanaf de Seineweg richting Amsterdam. Vlakbij Halfweg verbinden we de veenweidegebieden Spaarnwoude en Amstelland met een ecopassage. Daardoor krijgen dieren en planten een groter aaneengesloten leefgebied. Met extra oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers ontsluiten we het landschapspark De Bretten voor een groter publiek.
  • Nieuwe drinkwatertransportleidingen: de oudste drinkwatertransportleiding onder de N200 stamt uit 1853. We vervangen en vergroten de leidingen zodat ze de komende decennia weer mee kunnen. De nieuwe leidingen komen niet onder maar naast de N200 te liggen, dat maakt onderhoud aan de leidingen in de toekomst een stuk makkelijker. Zo garanderen we veilig en schoon drinkwater voor een derde van de inwoners van Amsterdam.

In juni 2018 is aannemerscombinatie ééN200 geselecteerd. Op 1 oktober 2018 zijn de werkzaamheden gestart. Naar verwachting zijn alle rijstroken van De Nieuwe N200 1 december 2019 weer in gebruik. De totale werkzaamheden lopen tot mei 2020, dan is De Nieuwe N200 helemaal gereed.

Op 1 oktober 2018 ging de uitvoering van start. De verwachting is dat alle rijstroken van de N200 uiterlijk 1 december 2019 weer in gebruik zijn. De totale werkzaamheden lopen tot mei 2020, dan is De Nieuwe N200 helemaal gereed. De komende maanden nemen we je onder meer via Facebook en www.denieuwen200.nl mee in de planning en voortgang van de werkzaamheden.

De voorbereidende werkzaamheden zijn eind 2017 gestart. 1 oktober 2018 is de uitvoering van het project gestart en is op de N200 één rijstrook per richting beschikbaar tussen Halfweg en Amsterdam. Ook is het fietspad langs de N200 afgesloten. De werkzaamheden duren ongeveer 1,5 jaar. Naar verwachting zijn alle rijstroken van De Nieuwe N200 1 december 2019 weer in gebruik. De totale werkzaamheden lopen tot mei 2020, dan is De Nieuwe N200 helemaal gereed.

De combinatie KWS en Van Hattum en Blankevoort voert de werkzaamheden voor het project De Nieuwe N200 uit. Zij werken tijdens de uitvoering nauw samen met andere ondernemingen uit het Koninklijke VolkerWessels concern: Vialis en Visser & Smit Hanab. Om het voor iedereen overzichtelijk te houden, presenteert de combinatie zich als één afzender: ééN200.

De combinatie KWS en Van Hattum en Blankevoort voert de werkzaamheden voor het project De Nieuwe N200 uit. Zij werken tijdens de uitvoering nauw samen met andere ondernemingen uit het Koninklijke VolkerWessels concern: Vialis en Visser & Smit Hanab. Om het voor iedereen overzichtelijk te houden, presenteert de combinatie zich als één afzender: ééN200. Met deze gezamenlijke naam en een bijpassend logo is direct duidelijk dat de vier bedrijven met vereende krachten voor de Nieuwe N200 aan de slag gaan.

Vragen over bomenkap

Van Halfweg tot aan de Seineweg in Amsterdam Nieuw-West voeren we groot onderhoud uit aan de N200 en de dijk waar de weg op ligt. We verhogen de dijk met maximaal een halve meter. We leggen een ecopassage aan en we verbeteren het huidige fietspad. We leggen vanaf de Joris van den Berghweg nieuwe drinkwatertransportleidingen aan richting de Admiraal de Ruijterweg en we verbeteren waar nodig de rioleringen.

Dat de grond is ingeklonken waardoor de dijk bijna op het niveau van het water komt. De dijk is een waterkering die ons beschermt tegen water. Het is niet onveilig, maar wel tijd om hem op te hogen om de waterhuishouding in het gebied te verbeteren en te zorgen dat we droge voeten houden. De dijk onder de N200 verhogen we met maximaal een halve meter. Zo kan de dijk ook in de toekomst het water van de Haarlemmertrekvaart blijven keren.

De oudste leiding dateert uit 1853. Groot onderhoud aan de weg, met het bijbehorend werkverkeer, kunnen de leidingen niet aan zonder grote schade op te lopen. De nieuwe leidingen leggen we naast de weg, zodat toekomstig onderhoud makkelijker wordt en minder verkeershinder oplevert: we hoeven de weg niet meer open te breken om de leidingen te onderhouden. Alleen het fietspad is dan tijdelijk afgesloten.