Het project De Nieuwe N200 is sinds 1 oktober 2018 in uitvoering. Hierbij ontstaat hinder op de Haarlemmerweg. Weggebruikers van de N200 moeten rekening houden met gemiddeld 15 minuten extra reistijd bovenop de reguliere reistijd. Dit is een gemiddelde dat afhangt van de aard van de werkzaamheden en het seizoen. De hinder beperkt zich niet alleen tot de N200 zelf, ook de omliggende wegen in bijvoorbeeld Amsterdam Nieuw West, Westpoort en Halfweg krijgen te maken met meer drukte.
 

Goed voorbereid op weg

U kunt de hinder op verschillende manieren vermijden: u rijdt bijvoorbeeld om via de A5 of A9 – A4 – A10, vertrekt op een ander tijdstip of kiest voor de fiets of het OV.
 

Overlast beperken

We doen alles om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Zo blijft er altijd minimaal één rijstrook per rijrichting beschikbaar. Omleidingen staan aangegeven met de bekende gele borden. Ook zorgen we ervoor dat u tijdig weet welke hinder u kunt verwachten. Op de homepagina van deze website ziet u de verkeersdrukte via live camerabeelden. Of u plant er gemakkelijk uw route. Tijdens uw reis kunt u zich laten navigeren door Google Maps of Waze, deze systemen houden rekening met de afsluitingen op de N200.