Het werk aan de N200 start eind 2017 met voorbereidende werkzaamheden. Vanaf 23 oktober beginnen we met het verwijderen van een aantal bomen langs de N200.

Vanaf medio november legt Liander een nieuw elektra tracé aan naast het fietspad. Het fietspad is vanaf dat moment afgesloten. U wordt omgeleid met de bekende gele borden.

Het werk aan de weg begint medio 2018. De exacte planning weten we nu nog niet. Deze volgt zodra de aanbesteding is afgerond en we een aannemer hebben.

Ook in het Sloterdijkgebied staan in de komende jaren nog verschillende werkzaamheden gepland. Hierbij let de gemeente Amsterdam goed op de bereikbaarheid van het gebied en de omgeving.