Sinds 2017 zijn we aan de slag met voorbereidend werk zoals het verwijderen van bomen en het verleggen van kabels en leidingen.

Hinder na de zomer

Oktober 2018 starten we met de aanleg van de nieuwe drinkwatertransportleidingen. De werkzaamheden leveren anderhalf jaar hinder op voor omwonenden en weggebruikers.

De exacte planning weten we nu nog niet. In juni is de aannemer geselecteerd. De combinatie KWS-Van Hattum en Blankevoort gaat het werk aan de N200 uitvoeren. De aannemer maakt een plan van aanpak met bijbehorende planning. Zodra deze planning bekend is, plaatsen we deze op onze website en social media.