De werkzaamheden aan de Nieuwe N200 leveren anderhalf jaar lang hinder op. Denk aan geluidsoverlast, extra reistijd en omleidingen. Gemiddeld moeten weggebruikers rekening houden met een extra reistijd van zo’n tien tot vijftien minuten in de spits. Tijdens pieken in de werkzaamheden kan dit meer zijn.

We doen er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken. De N200 blijft tijdens de werkzaamheden, met minimaal een rijstrook per rijrichting open. Door samen te werken, verkorten we duur van de werkzaamheden. Ook hoeven we de komende jaren geen grootschalige werkzaamheden op de N200 meer uit te voeren. We houden u tijdig op de hoogte van werkzaamheden die overlast kunnen veroorzaken.