De werkzaamheden aan de Nieuwe N200 leveren anderhalf jaar lang hinder op. Denk aan geluidsoverlast, extra reistijd en omleidingen. Gemiddeld moeten weggebruikers rekening houden met een extra reistijd van zo’n tien tot vijftien minuten in de spits. Tijdens pieken in de werkzaamheden kan dit meer zijn. We doen er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken. De N200 blijft dan ook tijdens de werkzaamheden, met minimaal een rijstrook per rijrichting open.

Sluipverkeer

Wanneer wij aan de weg gaan werken bestaat de kans dat weggebruikers een andere route gaan kiezen het zogenoemde sluipverkeer. Dit sluipverkeer willen wij zoveel mogelijk voorkomen. Samen met Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Gemeente Haarlemmermeer en de stadsdelen West en Nieuw-West van Gemeente Amsterdam werken we aan een plan van aanpak om (extra) sluipverkeer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden tegen te gaan. Eerste stap is om goed in beeld te krijgen wat de te verwachte sluipverkeerroutes en probleemgebieden zijn. Ook inventariseren we kansrijke tijdelijke maatregelen. Begin 2018 voeren we op de belangrijkste routes een nulmeting uit voor het autoverkeer. Op basis daarvan maken we een passend plan van aanpak.

Door samen te werken, verkorten we duur van de werkzaamheden. Ook hoeven we de komende jaren geen grootschalige werkzaamheden op de N200 meer uit te voeren. We houden u tijdig op de hoogte van werkzaamheden die overlast kunnen veroorzaken.