Het project De Nieuwe N200 gaat in oktober 2018 in uitvoering. Er ontstaat dan hinder op de N200. Op deze pagina zetten we de hinder op een rij. En we leggen uit wat we doen om de regio bereikbaar te houden, maar ook wat u zelf kunt doen om hinder te vermijden. 

Hinder

Gemiddeld 15 min extra reistijd bovenop reguliere reistijd

Weggebruikers van de N200 krijgen te maken met gemiddeld 15 minuten extra reistijd bovenop de reguliere reistijd. Dit is een gemiddelde dat afhangt van de aard van de werkzaamheden en het seizoen. Ook verwachten we dat de hinder zich niet alleen beperkt tot de N200 zelf, ook de omliggende wegen in bijvoorbeeld Amsterdam Nieuw-West, Westpoort en Halfweg krijgen te maken met meer drukte. We doen er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken. De N200 blijft dan ook tijdens de werkzaamheden met minimaal een rijstrook per rijrichting open.

Oktober 2018 eerste hinderpiek

Direct bij de start van de aanleg van de nieuwe drinkwaterleiding verwachten we een eerste piek met forse hinder. Dat vraagt om slimme keuzes zodat Amsterdam bereikbaar blijft. U kunt de hinder op verschillende manieren vermijden: u rijdt bijvoorbeeld om via de A5 of A9 - A4 - A10, vertrekt op een ander tijdstip of kiest voor de fiets of het ov. In de zomer weten we meer details, dan zijn de plannen van de aannemer bekend. 

Sluipverkeer

Als wij aan de weg gaan werken, bestaat de kans dat weggebruikers een andere route kiezen. Bij voorkeur kiezen weggebruikers de gewenste omleidingsroutes, maar soms kiezen zij ook ongewenste routes: het zogenoemde sluipverkeer. Dit sluipverkeer willen we zo veel mogelijk voorkomen omdat dit kan leiden tot overlast in bijvoorbeeld woonwijken of kan leiden tot verkeersonveilige situaties. Eerste stap is om goed in beeld te hebben wat de te verwachte sluipverkeerroutes en probleemgebieden zijn. Ook inventariseren we kansrijke tijdelijke maatregelen. Dit doen we samen met gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, gemeente Haarlemmermeer en de stadsdelen West en Nieuw-West van gemeente Amsterdam.

Maatregelen en bereikbaarheid

Bereikbaarheid

U krijgt te maken met gemiddeld 15 minuten extra reistijd bovenop uw reguliere reistijd. Op dit moment onderzoeken we hoe we de vertraging zo veel mogelijk kunnen beperken.

  • Halfweg blijft altijd bereikbaar, vanuit richting Amsterdam én Haarlem.
  • Het gebied blijft bereikbaar voor nood- en hulpdiensten (inclusief dierenambulance).
  • Amsterdam blijft altijd bereikbaar vanaf Halfweg. Wel zijn er soms kruisingen tijdelijk afgesloten en wordt het verkeer omgeleid.
  • Verkeer kan altijd over de N200. We zorgen ervoor dat het verkeer in beide richtingen kan blijven rijden. Kruisingen van de N200 met lokale wegen blijven zoveel mogelijk open. Moeten we een kruising afsluiten? Dan werken we zoveel mogelijk ’s nachts en in het weekend om hinder te verminderen.
  • De boezembruggen in Halfweg vervangen we. Eerst wordt de zuidelijke burg gesloopt. Dan wordt er een geheel nieuwe zuidelijke brug aangelegd met 4 rijstroken en een fietspad. Tijdens de aanleg van de nieuwe zuidelijke brug maakt al het verkeer gebruik van de noordelijke brug. Er is dan 2x1 rijstrook beschikbaar. Fietsverkeer en voetgangers zijn dan niet mogelijk op boezembruggen. Zij worden omgeleid. Nadat de nieuwe zuidelijke brug in gebruik is genomen wordt de noordelijke brug gesloopt.
  • Fietsverkeer rijdt tijdens de werkzaamheden aan het fietspad naast de N200 over een andere route.
  • Buslijn 80 blijft rijden.

Omleidingen

U kunt de hinder op verschillende manieren vermijden: u rijdt bijvoorbeeld om via de A5 of A9 - A4 - A10, vertrekt op een ander tijdstip of kiest voor de fiets of het OV.

Hoe de omleidingen precies lopen, maken we in de zomer van 2018 bekend. Dan zijn de plannen van de aannemer bekend. 

Mobiliteit

Tijdens de werkzaamheden willen we werknemers stimuleren om op een andere manier te reizen. Hiervoor zijn we in gesprek met BREIKERS, een initiatief van werkgeversorganisaties ORAM en VNO-NCW, Metropoolregio Amsterdam. BREIKERS helpt bedrijven om hun medewerkers vertragingsvrij te laten reizen. BREIKERS is onderdeel van het programma Beter Benutten Metropoolregio Amsterdam.

Reisinformatie

We zorgen ervoor dat u tijdig weet welke hinder u kunt verwachten, zodat u daar rekening mee kunt houden. Via onder meer deze website, Facebook en Twitter houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Daar publiceren we ook kaarten van de actuele afsluitingen met bijbehorende omleidingen. Via de sociale media kunt u ook uw vragen kwijt over bereikbaarheid. Actuele reisinformatie vindt u onder meer via Google Maps, de ANWB en RWSverkeersinfo.

N200 jaren mee

Door samen te werken, verkorten we duur van de werkzaamheden. Ook hoeven we de komende jaren geen grootschalige werkzaamheden op de N200 meer uit te voeren. We houden u zo veel mogelijk op de hoogte van werkzaamheden die overlast kunnen veroorzaken. Heeft u vragen over specifieke locaties of werkzaamheden? We gaan graag met u in gesprek. Neem contact met ons op, bijvoorbeeld via sociale media of e-mail.