Met de nieuwe ecopassage onder de Nieuwe N200 legden we de ontbrekende schakel in de Groene As, een aaneengesloten netwerk van kleine en grote natuurgebieden tussen Amstelland en Spaarnwoude. Kikkers, muizen en andere dieren kunnen nu veilig onder de weg door.

In het groene gebied komen veel beschermde diersoorten voor, zoals de ringslang, de waterspitsmuis, de noordse woelmuis en de meervleermuis.

Combineren

Het plan om een ecopassage te leggen onder de N200 bestond al een tijd. Het wachten was alleen op een goed moment om de verbinding aan te leggen. Want de weg moest dan helemaal open. ‘De grootscheepse renovatie van de N200 was hét moment ook om de plannen voor het ecoduct te verwezenlijken’, zegt Erik van Langen, adviseur natuur en inpassing bij Rijkswaterstaat. ‘We combineerden de werkzaamheden: als de weg toch dicht is om het asfalt te vervangen, dan leggen we gelijk de ecopassage aan. Dat is efficiënter en levert de weggebruiker minder hinder op.’

Keien en boomstronken

De drukke N200 doorkruiste de twee natuurgebieden bij Halfweg. Een ruime buis onder de weg maakt het dieren mogelijk de N200 veilig te kruisen. Keien, boomstronken en andere vormen van beschutting leiden de dieren op een natuurlijke manier richting de nieuwe ecopassage. De Groene As is een feit.

Aanleg van de ecopassage: complex staaltje techniek

In 2019 legden we de ecopassage aan onder de N200. Uitleg over hoe de bouw in zijn werk ging, inclusief mooie foto's, vindt u in deze artikelen: 

 

Visualisatie van de ecopassage

Een nieuwe ecopassage onder de Nieuwe N200 legt de laatste verbinding in het netwerk van natuurgebieden ten zuidwesten van Amsterdam