Sloterdijk is nu nog een echte werkwijk. Hoogbouw, kantoren en bedrijfslocaties kenmerken het straatbeeld. ‘Daar komt verandering in,’ zegt Martijn Braamhaar van de gemeente Amsterdam. Stapsgewijs verandert Sloterdijk de komende jaren in een gebied met bedrijven, woningen, horeca en recreatie naast elkaar. ‘De komende tien jaar komen er in Sloterdijk zo’n 2000 nieuwe woningen bij. We groeien in rap tempo door van kantorenpark naar gemengd woon- en werkgebied.’

Stadsstraat

Een voorwaarde voor goed wonen in Sloterdijk is dat ook de N200 – de Haarlemmerweg – verandert. Nu nog lijkt de Haarlemmerweg een snelweg de stad in. De nieuwe N200 ziet er heel anders uit: het wordt een stadsstraat die meer ruimte geeft aan fietsers en voetgangers. Er komen meer oversteekplaatsen met stoplichten voor voetgangers en fietsers. En nieuwe bruggen waar zij het water over kunnen. Dankzij deze nieuwe oversteken is Sloterdijk beter verbonden met andere delen van de stad. 

Foto: Tot 50 centimeter hogere dijk

Foto: Sloterdijk beter verbonden met het omliggende gebied en met meer ruimte voor fietsers en voetgangers.

Honderden bomen

Om de Haarlemmerweg om te vormen tot een echte stadsstraat, worden de rijstroken versmald en de middenberm verbreed. Ook de snelheid gaat omlaag naar 50 km per uur. De middenberm wordt groen: er komen hagen en meer dan 300  bomen te staan. Aan de noordkant van de nieuwe weg loopt een stoep, aan de zuidkant een snelfietspad.

Stadsgevoel

‘We willen mensen het gevoel geven: als je de Seineweg bent gepasseerd, dan ben je in de stad’, zegt Braamhaar. ‘Op die manier zorgen we ervoor dat het autoverkeer zijn rijgedrag aanpast en maken we het mogelijk dat je in Sloterdijk ook prettig kunt wonen. De Haarlemmerweg wordt de groene entree voor Sloterdijk.’