Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over De Nieuwe N200 op een rij. Staat uw vraag er niet tussen? Stel hem op onze Facebookpagina. Daar krijgt u altijd antwoord op maat.

Over De Nieuwe N200

De N200 krijgt tussen het station in Halfweg en de Admiraal de Ruijterweg in Amsterdam een grondige opknapbeurt. Rijkswaterstaat, gemeente Amsterdam, Waternet en waterschap Amstel, Gooi en Vecht pakken De Nieuwe N200 samen in één keer aan. We richten de weg opnieuw in, verhogen de dijk, bouwen een nieuwe brug in Halfweg en vervangen oude drinkwatertransportleidingen. Halfweg en Sloterdijk worden groener en beter bereikbaar. Door het werk tegelijk uit te voeren, houden we de duur van de overlast zo kort mogelijk. En na de werkzaamheden kan de N200 er weer jaren tegenaan.

Tussen NS-station Halfweg en de Admiraal de Ruijterweg in Amsterdam pakten we de N200 grondig aan.

 • Veilige dijk en nieuwe weg: de dijk onder de N200 hoogden we op tot maximaal een halve meter. Zo kan de dijk ook in de toekomst het water in de Haarlemmervaart blijven keren. Het asfalt van de autoweg op de dijk vernieuwden we en maakten we geluidreducerend. Nu is de weg - inclusief de boezembrug in Halfweg - voor de komende jaren weer op orde. Het verkeer kan weer vlot en veilig doorrijden. Momenteel ronden we de bouw van de Boezembrug af door het fiets- en voetpad te bouwen.
 • Nieuwe inrichting: in Halfweg en tussen de Seineweg-Admiraal de Ruijterweg in Amsterdam, kreeg de N200 een nieuwe uitstraling die beter past bij de omgeving. We legden onder meer brede middenbermen met bomen aan en maakten nieuwe oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers. Ook ging de maximumsnelheid omlaag.
 • Meer natuur: de directe omgeving van de N200 is groener door het gebruik van hagen en de aanplant van meer dan 300 nieuwe bomen in de middenberm van de stedelijke weg die start vanaf de Seineweg richting Amsterdam. Vlakbij Halfweg hebben we de veenweidegebieden Spaarnwoude en Amstelland verbonden met een ecopassage. Daardoor krijgen dieren en planten een groter aaneengesloten leefgebied. Met extra oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers ontsluiten we het landschapspark De Bretten voor een groter publiek.
 • Nieuwe drinkwatertransportleidingen: de oudste drinkwatertransportleiding onder de N200 stamt uit 1853. We vervingen en vergrootten de leidingen zodat ze de komende decennia weer mee kunnen. De nieuwe leidingen hebben we niet onder maar naast de N200 gelegd. Dat maakt onderhoud aan de leidingen in de toekomst een stuk makkelijker. Zo garanderen we veilig en schoon drinkwater voor een derde van de inwoners van Amsterdam.

Op 1 oktober 2018 zijn de werkzaamheden gestart. Het einde van de werkzaamheden komt nu steeds meer in zicht. In 2020 werken we nog in Halfweg, en ronden we de werkzaamheden in Amsterdam af. Op de pagina Planning leest u per onderdeel wat de planning is.

Op 1 oktober 2018 ging de uitvoering van start. Op de pagina Planning leest u per onderdeel wat de planning is.

De voorbereidende werkzaamheden zijn eind 2017 gestart. 1 oktober 2018 is de uitvoering van het project gestart. Tot eind 2019 was vervolgens één rijstrook per richting beschikbaar op de N200 tussen Halfweg en Amsterdam. Ook was het fietspad langs de N200 afgesloten. Eind 2019 zijn alle rijstroken op en het fietspad langs de N200 tussen de Admiraal de Ruijterweg en de Seineweg weer opengesteld. Komende maanden ronden we de werkzaamheden af. Op de pagina Planning leest u per onderdeel wat de planning is.

De combinatie KWS en Van Hattum en Blankevoort voert de werkzaamheden voor het project De Nieuwe N200 uit. Zij werken tijdens de uitvoering nauw samen met andere ondernemingen uit het Koninklijke VolkerWessels concern: Vialis en Visser & Smit Hanab. Om het voor iedereen overzichtelijk te houden, presenteert de combinatie zich als één afzender: ééN200.

De combinatie KWS en Van Hattum en Blankevoort voert de werkzaamheden voor het project De Nieuwe N200 uit. Zij werken tijdens de uitvoering nauw samen met andere ondernemingen uit het Koninklijke VolkerWessels concern: Vialis en Visser & Smit Hanab. Om het voor iedereen overzichtelijk te houden, presenteert de combinatie zich als één afzender: ééN200. Met deze gezamenlijke naam en een bijpassend logo is direct duidelijk dat de vier bedrijven met vereende krachten voor de Nieuwe N200 aan de slag gaan.

Halfweg

De Nieuwe N200 past beter bij het dorpse karakter van Halfweg. Het verkeer rijdt er straks langzamer en langs de weg komt meer groen. De bruggen bij de sluisjes worden vervangen door één brug en de bocht wordt zo ontworpen dat het verkeer snelheid terugneemt. Het huidige fietspad wordt verbeterd en is onderdeel van de hoofdroute Amsterdam - Haarlem. Om Halfweg een groener karakter te geven, wordt de Nieuwe N200 met hagen gescheiden van de parallelweg. Waar mogelijk komen er bomen in de haag te staan. Ook vervangen we de oude duiker bij de Polanenkade. Op verzoek van de gemeente Haarlemmermeer vervangen we het riool onder het Dokter Baumannplein en de Amsterdamsestraatweg.

We vervangen de bruggen bij de oude sluisjes door één brug, met een scherpere bocht. Naast de weg plaatsen we hagen en bomen. We verbeteren het huidige fietspad en we vervangen de duiker ter hoogte van de Polanenkade. Op verzoek van de gemeente Haarlemmermeer vervangen we het riool onder het Dokter Baumannplein en de Amsterdamsestraatweg.

Een tunnel is zeer kostbaar en staat niet geprogrammeerd. De weg en de bermen zijn toe aan groot onderhoud. Dat combineren we met het verbeteren van de leefbaarheid van Halfweg op verzoek van het college van B en W van Haarlemmermeer.

Ook al mocht je er altijd al 50 km/u, de oude brug had een oud ontwerp met een bocht die paste bij een snelheid van 80 km/h. Er werd vaak te hard gereden. De nieuwe brug heeft een scherpere bocht, zodat je als automobilist snelheid moet minderen om de bocht te maken.

Het directe gebied rond de boezembruggen was verdacht, omdat er mogelijk niet gesprongen explosieven zouden liggen. In januari 2019 heeft een gespecialiseerd team van duikers 22 voorwerpen onderzocht, maar het bleken geen explosieven te zijn.

EéN200 had opdracht om de hoogte uit het Beeldkwaliteitsplan van de gemeente aan te houden. Dat is 1.0 meter aan de zijkant en 0.60 meter in de middenberm.

Boezembrug

 • Sloop oude zuidelijke Boezembrug
 • Bouw funderingen en pijlers nieuwe Boezembrug
 • Realisatie bovenbouw Boezembrug
 • Openstelling voor autoverkeer
 • Bouw fiets- en voetpad
 • Sloop oude noordelijke Boezembrug

Duiker Polanenkade

 • Vervangen duiker zuidkant N200
 • Vervangen duiker noordkant N200

Herinrichting parallelwegen en vervangen riolering

 • Vervangen riool zuidzijde N200, Dokter Baumannplein/Amsterdamsestraatweg.
 • Vervangen riool noordzijde N200, Dokter Baumannplein/Dubbele Buurt.

Juni 2019 - medio 2020

Gereed najaar 2019
Gereed maart 2020
Gereed april - medio 2020
√ Gereed juni 2020
- Zomer 2020
- Zomer 2020

Juni 2019 - voorjaar 2020

Gereed januari 2020
Gereed voorjaar 2020

Juni 2019 - voorjaar 2020

Gereed januari 2020
Gereed voorjaar 2020

Boezembruggen Halfweg

In principe werkt ééN200 alleen overdag en op werkdagen. Als het toch nodig is om ’s avonds of in het weekend door te werken, laat ééN200 dit tijdig weten aan de direct omwonenden.

De doorvaarthoogte van de nieuwe Boezembrug is 1.30 meter. Dat is lager dan bij de oude brug.

In het ontwerp hanteerden we de hoogte uit het Beeldkwaliteitsplan en het gewijzigde bestemmingsplan voor de nieuwe boezembrug.

Toelichting: de nieuwe brug heeft maar 2 pijlers om de doorstroombaarheid van Zijkanaal F te verbeteren bij de oude sluisjes. Hierdoor bouwden we relatief dikkere brugdelen (omdat de overspanningen groter zijn) en is de doorvaarbaarheid helaas minder. We konen niet verder omhoog met de nieuwe brug; anders werd de helling te stijl voor o.a. rolstoelgebruikers en voldoen we niet aan de eisen voor de benodigde (water)vergunning van Hoogheemraadschap Rijnland.

De doorvaarbaarheid voldoet aan de eisen die het Hoogheemraadschap stelt en is zelfs groter (1.30 i.p.v. 1.00 meter). U kunt bezwaar maken bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaal. Echter het ontwerp is gebaseerd op het bestemmingsplan. Dus de kans dat uw bezwaar wordt gehonoreerd is klein.

Toelichting: het bestemmingsplan is vorig jaar voorjaar gewijzigd en in de zomer vastgesteld in het college van Haarlemmerliede en Spaarnwoude na het volgen van de inspraakprocedure. Daarbij zijn afwegingen gemaakt over de hoogte van de brug in relatie tot de doorstroombaarheid van Zijkanaal F ter plekke van de sluisjes. Daarnaast geldt ook dat Zijkanaal F geen officiële vaarweg is.

Sinds 1 juli is doorvaart onder de brug bij Zijkanaal F niet meer mogelijk vanwege de sloop en bouw van de zuidelijke Boezembrug. Er ligt een ponton voor de doorgang die de doorvaart afsluit. De booteigenaren in Zijkanaal F zijn hierover geïnformeerd. Voor hen is een tijdelijke ligplaats ter hoogte van kinderdagverblijf Koekenbieren aangelegd. De afsluiting van de doorvaart duurt tot het einde van het project.

Ja, uit onderzoek is gebleken dat de verf die is gebruikt voor de fietsbrug en de noordelijke verkeersbrug Chroom-6 bevat.

Nee. Chroom-6 komt vrij bij het spuiten met chroomhoudende verf of door het geverfde oppervlak te stralen, schuren, slijpen, zagen of verhitten. Stof waar Chroom-6 in zit komt dan in de lucht. Om dit te voorkomen kiezen bij de sloop van de Boezembruggen voor het kapot knippen van de stalen brug en afvoeren van het staal in containers. Hierdoor komen geen dampen en/of stof vrij waardoor er geen risico is voor de omgeving. De verfschilfers die bij het knippen vrijkomen worden opgevangen op de pontons die ééN200 in het water legt. Deze schilfers worden met speciale stofzuigers verzameld. De specialisten die de sloop uitvoeren, dragen preventief persoonlijke beschermingsmiddelen.

De zuidelijke brug inclusief de fietsbrug is in 2019 gesloopt. Het verkeer maakt tijdens de bouw van de nieuwe Boezembrug gebruik van de noordelijke brug totdat de nieuwe is gebouwd en opengesteld. Zodra de nieuwe brug is gebruik is genomen, slopen we de noordelijke brug.

In de zomer van 2019 is de bouw van de nieuwe brug gestart. Het ontwerp en de bouw van deze nieuwe brug zijn complex. Ook kwamen we dingen in de ondergrond tegen die het bouwproces en planning beïnvloedden. Het werk gaat gestaag door, maar verloopt hierdoor minder vlot dan we dachten. We verwachten dat de nieuwe Boezembrug medio 2020 wordt opengesteld.

Op 8 juni 2020 werd de nieuwe brug opengesteld voor autoverkeer. Momenteel bouwen we het fiets- en voetpad af. Dat duurt naar verwachting tot begin september. Dan is de nieuwe Boezembrug helemaal klaar.

Halfweg - Seineweg

Van Halfweg tot aan de Seineweg in Amsterdam Nieuw-West voerden we groot onderhoud uit aan de N200 en de dijk waar de weg op ligt. We verhoogden de dijk met maximaal een halve meter. We legden een ecopassage aan en verbeteren het fietspad. We legden vanaf de Joris van den Berghweg nieuwe drinkwatertransportleidingen aan richting de Admiraal de Ruijterweg en we verbeterden waar nodig de rioleringen.

De grond was ingeklonken waardoor de dijk bijna op het niveau van het water kwam. De dijk is een waterkering die ons beschermt tegen water. Het was niet onveilig, maar wel tijd om hem op te hogen om de waterhuishouding in het gebied te verbeteren en te zorgen dat we droge voeten houden. De dijk onder de N200 verhoogden we met maximaal een halve meter. Zo kan de dijk ook in de toekomst het water van de Haarlemmertrekvaart blijven keren.

De oudste leiding dateerde uit 1853. Groot onderhoud aan de weg, met het bijbehorend werkverkeer, konden de leidingen niet aan zonder grote schade op te lopen. De nieuwe leidingen legden we naast de weg, zodat toekomstig onderhoud makkelijker wordt en minder verkeershinder oplevert: we hoeven de weg niet meer open te breken om de leidingen te onderhouden. Alleen het fietspad is dan tijdelijk afgesloten.

Seineweg - Admiraal de Ruijterweg

De Haarlemmerweg leek voorheen een snelweg Amsterdam in. De Nieuwe N200 ziet er heel anders uit: het is een stedelijke weg met een zeven meter brede middenberm en ruim 300 bomen. Op het deel van de weg in Amsterdam is de snelheid verlaagt naar 50 km/u. Ook biedt de weg meer ruimte aan fietsers en voetgangers. Er zijn drie nieuwe oversteekplaatsen met verkeerslichten voor voetgangers en fietsers gebouwd en nieuwe bruggen waar zij het water over kunnen. De Radarbrug en Kimpobrug verbreedden we, de dijk verhoogden we maximaal een halve meter en langs de weg (onder het fietspad) legden we nieuwe drinkwatertransportleidingen aan. Ook verbeterden we het huidige fietspad.

De snelheid tussen de Seineweg en de Admiraal de Ruijterweg ging naar 50 km/h en er staan 3 extra verkeerslichten op dit stuk van de N200. Dit heeft niet veel effect op de doorstroming voor auto’s, de bereikbaarheid is ongeveer gelijk aan de oude situatie. Wel kunnen fietsers en voetgangers de N200 op drie extra plekken oversteken.

Hinder en bereikbaarheid

We bouwen momenteel alleen nog het fiets- en voetpad op de nieuwe Boezembrug af. Fietsers en voetgangers moeten in Halfweg nog tot het einde van de zomer omlopen of fietsen. Verder is de verkeershinder voor weggebruikers door de werkzaamheden aan de N200 voorbij. Mochten er toch nog onverwachte afsluitingen voor nodig zijn, melden we dat op onze sociale media.

Overige vragen

 • In Halfweg is de maximumsnelheid 50 km/u gebleven.
 • Tussen Halfweg en de Australiëhavenweg veranderde de maximumsnelheid van 100 in 80 km/u.
 • Tussen de Australiëhavenweg en de Seineweg veranderde de snelheid van 70 in 80 km/u.
 • Tussen de Seineweg en de Admiraal de Ruijterweg veranderde de snelheid van 70 in 50 km/u.

We moesten tussen oktober 2017 en februari 2018 in totaal 281 bomen verwijderen om straks de twee nieuwe drinkwatertransportleidingen aan te leggen naast de N200. Dat was helaas onvermijdelijk. Drinkwatertransportleidingen behoren tot de grootste waterleidingen die we in Nederland kennen. Om de leidingen aan te leggen, is een brede werkgeul nodig. Bomen die met hun wortels in de geul staan, moesten we weghalen. Anders raken ze zo beschadigd dat ze doodgaan en omvallen. We planten vóór 31 december 2019 ruim 300 bomen terug in de nieuwe middenberm van de stedelijke weg tussen de Seineweg en de A10. Wij planten Ulmus Rebona, een soort iep die resistent is tegen de Iepenspintkever terug. Uitgangspunt zijn de regels van de gemeente Amsterdam voor het herplanten van bomen.

Met vragen en klachten kun je bij ons terecht. We horen graag waar je mee zit, en proberen waar mogelijk te helpen. Dat kan via onze Facebookpagina, via Twitter @DeNieuweN200 en per e-mail naar info@denieuwen200.nl. Je kunt ook bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat via 0800-8002 (7 dagen per week geopend).

Heb je specifieke vragen over de bouwwerkzaamheden? Die kun je stellen aan onze aannemerscombinatie éeN200 via info@één200.nl of download de N200 BouwApp voor telefoon of tablet in de Apple Store of Google Play Store.

Je bereikt ons via onze projectwebsite, Facebookpagina, Twitter en e-mail. Je kunt ook contact opnemen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (7 dagen per week bereikbaar).