13 - 09 - 2018 Goed voorbereid op weg (animatie)

De werkzaamheden aan de N200 leveren hinder op voor weggebruikers. Diverse maatregelen moeten ervoor zorgen dat de hinder zo veel mogelijk wordt beperkt. Toch is hinder onvermijdelijk. In deze animatie leggen we uit welke hinder we verwachten, wat we doen om dit zo veel mogelijk te beperken en wat je zelf kunt doen om de files te vermijden.

07 - 09 - 2018 Start groot onderhoud N200 1 oktober

Het project De Nieuwe N200 gaat vanaf 1 oktober in uitvoering. Groot onderhoud aan de weg en dijk, nieuwe drinkwatertransportleidingen, een nieuwe brug bij Halfweg, de aanleg van een groene entree voor Amsterdam en een ecopassage. Al deze werkzaamheden worden van nu tot en met het voorjaar 2020 in een keer aangepakt. Dat veroorzaakt hinder en gemiddeld zo’n 15 minuten extra reistijd bovenop de reguliere reistijd. Daarnaast bereidt de aannemer in het weekend de definitieve afzetting voor die vanaf 1 oktober op de weg staat.

31 - 08 - 2018 Vervangen gasleiding tussen Ma Braunpad en Pieter Postsingel

Ter voorbereiding van de werkzaamheden aan de N200 wordt vanaf maandag 3 september de gasleiding vervangen tussen het Ma Braunpad en de Pieter Postsingel. In totaal duren de werkzaamheden ongeveer 4 weken. Aannemer Van Gelder voert dit uit namens Liander. Liander is in dit gebied verantwoordelijk voor de kabels en leidingen.

29 - 08 - 2018 Informatieavond ééN200 maandag 3 september 2018

De werkzaamheden aan de N200 gaan bijna starten. Omwonenden kunnen daar last van krijgen. Aannemer ééN200 nodigt omwonenden van de N200 uit voor een informatieavond op maandag 3 september. U kunt hier terecht met uw vragen over de werkzaamheden op en langs de N200, de planning en hinder die door het werk ontstaat.

16 - 08 - 2018 Voorbereidende werkzaamheden

De combinatie KWS en Van Hattum en Blankevoort voert de werkzaamheden voor het project De Nieuwe N200 uit. Onder de naam ééN200 worden tot oktober 2018 onderzoek en diverse voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd.

13 - 06 - 2018 Contract met de aannemerscombinatie KWS-Van Hattum Blankevoort getekend

Op woensdag 13 juni tekenden de bestuurders van Rijkswaterstaat, gemeente Amsterdam en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht het contract met de directie van de combinatie KWS-Van Hattum Blankevoort.

08 - 06 - 2018 Combinatie KWS-Van Hattum en Blankevoort gaat werkzaamheden N200 uitvoeren

De combinatie KWS-Van Hattum en Blankevoort gaat het project De Nieuwe N200 uitvoeren. De uitvoering start begin oktober 2018. De combinatie van bedrijven won de gunning mede door een slimme uitvoeringsmethode die de hinder flink verkort.

31 - 05 - 2018 Bestemmingsplanwijziging boezembruggen Halfweg vastgesteld

Dinsdagavond 29 mei 2018 is de bestemmingsplanwijziging boezembruggen Halfweg in de raadvergadering van gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude vastgesteld. De wijziging werd door Burgemeester Pieter Heiliegers met een hamerslag aangenomen.

30 - 04 - 2018 De nieuwe stedelijke weg in Amsterdam in 3D

De N200 krijgt tussen de Seineweg en de Admiraal de Ruijterweg een nieuwe inrichting. We maakten een 3D-animatie om een indruk te geven van hoe de weg eruit gaat zien.

14 - 02 - 2018 Buitenste boom wordt verwijderd op het Admiraal de Ruijterweg pleintje

Woensdag 14 februari wordt de buitenste boom verwijderd op het Admiraal de Ruijterweg pleintje. Lees de vragen en antwoorden.

12 - 02 - 2018 50 bomen worden verwijderd bij de kruising Haarlemmerweg / Australiëhavenweg

Maandag 12 en dinsdag 13 februari worden er 50 bomen worden verwijderd bij de kruising Haarlemmerweg / Australiëhavenweg. Lees de vragen en antwoorden.

22 - 01 - 2018 Waterleiding na 165 jaar vervangen

Het was Keizer Napoleon die er in 1811 bij het Amsterdamse stadsbestuur op aandrong te zorgen voor beter drinkwater in de stad. Decennia later waren het de Engelsen die de eerste drinkwaterleiding aanlegden richting de hoofdstad.

22 - 11 - 2017 Fietspad langs N200 langere tijd afgesloten

Op 5 december start Liander met de aanleg van nieuwe elektriciteitskabels naast het fietspad langs de N200. Tijdens deze werkzaamheden wordt het fietspad voor (brom-)fietsers in zijn geheel afgesloten. (Brom)Fietsers worden omgeleid met de bekende gele borden. Deze werkzaamheden zijn nodig ter voorbereiding op de aanleg van twee nieuwe drinkwatertransportleidingen. Deze leidingen voeren straks het drinkwater voor één derde van de Amsterdammers aan.

01 - 11 - 2017 Groei Amsterdam ook ondergronds merkbaar

Waternet heeft elf kilometer gietijzeren buizen besteld. Dit is de grootste order voor de drinkwaterleiding voor de stad sinds de afgelopen twintig jaar. Amsterdam groeit. Dat is niet alleen bovengronds merkbaar, ook onder de grond wordt de capaciteit van het leidingennetwerk uitgebreid.

18 - 10 - 2017 Start werk langs Haarlemmerweg (N200)

Vanaf maandag 23 oktober beginnen de eerste zichtbare werkzaamheden langs de N200 voor project De Nieuwe N200. Eerst worden bomen verwijderd. Daarna start Liander met de aanleg van nieuwe elektrakabels naast het fietspad.

11 - 09 - 2017 Brug in Halfweg krijgt nieuw ontwerp

Het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft opdracht gegeven om een nieuw ontwerp te maken van de brug in Halfweg. Dit vanwege het onderzoek naar niet ontplofte vliegtuigbommen dat is gedaan ter voorbereiding op de vervanging van de Boezembruggen in Halfweg.

11 - 09 - 2017 De Nieuwe N200 op bezoek in de wijk

Afgelopen dinsdag 5 september hebben bewoners van stadsdelen West en Nieuw West kennis gemaakt met het projectteam van De Nieuwe N200. In de ‘Plaatsmakerij’ aan de Haarlemmerweg was een informatiemarkt waar bewoners, ambtenaren, stadsdeel-bestuurders en het projectteam elkaar hebben ontmoet.

31 - 08 - 2017 Informatiebijeenkomst project ‘De Nieuwe N200’

Vanaf eind 2017 tot eind 2019 krijgt de N200 (Haarlemmerweg), vanaf het station in Halfweg tot aan de Admiraal de Ruijterweg in Amsterdam, een grondige opknapbeurt en nieuwe inrichting. Het project ‘De Nieuwe N200’ organiseert op dinsdag 5 september een inloopbijeenkomst om u te informeren over de werkzaamheden.

31 - 03 - 2017 Onderzoek naar niet gesprongen explosieven rond de boezembruggen in Halfweg.

Samenwerking verschillende partijen in 1 project Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Waternet, Rijkswaterstaat en de gemeente Amsterdam werken samen aan het project De nieuwe N200. Waternet, als uitvoerende organisatie van het waterschap, en Rijkswaterstaat dragen zorg voor de uitvoering en aansturing van het project.

16 - 01 - 2017 De Haarlemmerweg (N200) wordt vernieuwd

De N200 gaat op de schop. Rijkswaterstaat, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Waternet en gemeente Amsterdam werken samen om de N200 zowel boven, naast als onder de grond opnieuw in te richten.

05 - 01 - 2017 Werken aan weg, dijk, water en groen tussen Amsterdam en Halfweg

Samenwerking verschillende partijen in 1 project Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Waternet, Rijkswaterstaat en de gemeente Amsterdam werken samen aan het project De nieuwe N200. Waternet, als uitvoerende organisatie van het waterschap, en Rijkswaterstaat dragen zorg voor de uitvoering en aansturing van het project.